Vai tilts var būt izgriežams?
Jautājums
Vai tilts var būt izgriežams?
Atbilde
Tilts var būt izgriežams – tas ir tilts ar nekustīgiem balstiem un kustīgu posmu, kurš, griežoties attiecībā pret horizontālu asi, atveras, lai izlaistu cauri kuģus. Piemēram, izgriezt tiltu – ‘atvērt izgriežamo tiltu’.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 3. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1975, 539. lpp.