Kā saukt rāvējslēdzēja mēlīti, respektīvi, detaļu, ar kuras palīdzību tiek atvērts rāvējslēdzējs?
Jautājums
Kā saukt rāvējslēdzēja mēlīti, respektīvi, detaļu, ar kuras palīdzību tiek atvērts rāvējslēdzējs?
Atbilde
Rāvējslēdzēja mēlīte ir sprūds – ‘ierīce (detaļu) kā noslēgšanai, aizķeršanai vai saslēgšanai’.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 72 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1991, 149. lpp.