Vai latviešu literārājā valodā ir pareizi teikt birka?
Jautājums
Vai latviešu literārājā valodā ir pareizi teikt birka?
Atbilde
Latviešu literārajā valodā var lietot vārdu birka.

Vārdam birka ir šādas nozīmes: 1. ‘plāksnīte (piemēram, pie precēm, bagāžas), kurā atzīmēti kādi dati’. Piemēram, piesiet sainim birku. Atzīmēt uz birkas sūtītāja vārdu un adresi; 2. novec. ‘koka gabals, uz kura ar iegrieztiem robiem atzīmēja, piemēram, saimnieciskus datus, rentes maksājumus, parādu’. Piemēram, uz cita birkas savu parādu griezt.
Avoti
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 172. lpp.