Kas ir makans?
Jautājums
Kas ir makans?
Atbilde
Makans, arī makāns – 1. ‘liels, smags dzīvnieks, arī cilvēks (atšķirībā no citiem, līdzīgiem)’; 2. ‘cilvēks, kas veikli orientējas situācijā un prot izmantot to savā labā’.

Vārds makāns, arī makans lietojams sarunvalodā.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 5. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1984, 59. lpp.