Kā latviešu valodā tulkot branding?
Jautājums
Kā latviešu valodā tulkot branding?
Atbilde
Latviešu valodā branding var tulkot gan kā vārdkopu zīmola veidošanās, zīmola veidošana, gan salikteni zīmolveide.

Pamatojoties uz LZA Terminoloģijas komisijas lēmumu, angļu vārda brand vietā latviešu valodā priekšroka dodama jaunvārdam zīmols. Zīmols – ‘tēls, kas saistīts ar prečzīmi, firmas zīmi, logo u. tml. vārdu, vārdkopu, grafisku veidojumu, simbolu vai citu zīmi un kāds indivīdam un sabiedrībai veidojas (tiek veidots) par kādu vienumu – personu, formu, preci vai pakalpojumu’, arī angļu vārdu branding jātulko, iekļaujot vārdu zīmols.
Avoti