Kas ir moda?
Jautājums
Kas ir moda?
Atbilde
Moda (lat. modus ‘mērs, veids’) mat., meh. – ‘gadījumlieluma vērtība, kuras varbūtība ir vislielākā, t. i., variante (‘atsevišķa mainīgas pazīmes vērtība’) ar vislielāko absolūto vai relatīvo biežumu variācijas rindā’.
Avoti
  • Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. D. Guļevska. Rīga : Norden, 2001, 442., 709. lpp.
Lingvistiskās tēmas