Plastikas ķirurgs vai plastiskais ķirurgs?
Jautājums
Plastikas ķirurgs vai plastiskais ķirurgs?
Atbilde
Plastiskās ķirurģijas speciālists ir plastikas ķirurgs.

Vārda plastika nozīme medicīnā ir ‘ķermeņa daļu formas, funkcijas atjaunošana vai uzlabošana ar ķirurģiskiem paņēmieniem’. Viens no profesiju nosaukumu veidošanas principiem medicīnā ir vārdkopas atkarīgā komponenta lietojums ģenitīvā (tātad sejas ķirurgs – nevis sejisks ķirurgs). Turklāt šāds profesijas nosaukums – plastikas ķirurgs – ir minēts arī profesiju klasifikatorā, kas saskaņots ar LZA Terminoloģijas komisiju.
Avoti
  • Svešvārdu vārdnīca. Red. J. Baldunčiks. Rīga : Jumava, 1999, 596. lpp.