Kas ir vīza?
Jautājums
Kas ir vīza?
Atbilde
Vārdam vīza ir divas nozīmes: 1. ‘dokumenta uzraksts, kas apstiprina tā patiesumu, piešķir tam spēku vai nosaka tā turpmāku virzību’; 2. ‘atzīme pasē, ka atļauts iebraukt valstī, no tās izbraukt vai to šķērsot’.
Avoti
  • Svešvārdu vārdnīca. Red. J. Baldunčiks. Rīga : Jumava, 1999, 833. lpp.