Kontaktdakša vai štekeris?
Jautājums
Kontaktdakša vai štekeris?
Atbilde
Pareizi ir kontaktdakša.

Vārds štekeris latviešu valodā ir barbarisms, pārņemts no vācu valodas der Stecker.
Lingvistiskās tēmas