Vai vārdu respektīvi atdala ar komatu?
Jautājums
Vai vārdu respektīvi atdala ar komatu?
Atbilde
No paskaidrojošās vārdu grupas ievadītājvārds respektīvi ar komatiem no pārējās grupas vārdiem atdalāms, ja tam ir nozīme ‘tas ir; proti’ un tas ievada paskaidrojošu iespraudumu, kas konkretizē vai paskaidro iepriekš nosaukto jēdzienu: Lakstīgalas pusbrālis, respektīvi, melnais purva strazds, arī ir liels dziedātājs.

Vārda respektīvi priekšā komats vajadzīgs arī tad, ja tas ievada teikuma komponentu vai ir uz tā robežas: Saskaitot tumšākās joslas, varam uzzināt, cik gadu ir zivij, respektīvi, cik rudeņu tā pārdzīvojusi.
No pārējiem vārdiem respektīvi neatdala ar komatu, ja tam ir saikļa ‘vai’ nozīme un tas piesaista vārdu, kas nosauc nevis iepriekš minēto parādību citā vārdā, bet gan iepriekš minētajai līdzīgu vai nozīmē tuvu parādību, piemēram: romāns respektīvi stāsts; poēma respektīvi balāde; manuskripts jāpārstrādā respektīvi jāizlabo vai jāpapildina.
Avoti
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zinātne, 1969, 248.–249. lpp.