Vai vēstules nobeigumā pēc ar cieņu vai cieņā liek komatu?
Jautājums
Vai vēstules nobeigumā pēc ar cieņu vai cieņā liek komatu?
Atbilde
Komats pēc ar cieņu vai cieņā nav jāliek, jo tam nav gramatiska pamatojuma.

Citādi tas būtu, ja vēstules nobeigumā tiktu izmantotas frāzes cerot uz sadarbību, vēlot veiksmi, cerot uz drīzu atbildi, jo tad veidotos divdabja teiciena konstrukcija.