Sēdē pacēla jautājumu par palīdzības sniegšanu – vai teikumā iederīgs vārdu savienojums pacelt jautājumu?
Jautājums
Sēdē pacēla jautājumu par palīdzības sniegšanu – vai teikumā iederīgs vārdu savienojums pacelt jautājumu?
Atbilde
Literārajā valodā iederīgs vārdu savienojums izvirzīt jautājumu (arī ierosināt, aktualizēt jautājumu).
 
Vārdu savienojumā pacelt jautājumu vārds pacelt ir semantiskais kalks – pēc citas valodas parauga pārņemta vārda nozīme. Semantiskos kalkus bieži aizgūst tēlainības dēļ, jo veidojas pārnestās nozīmes. Tā, piemēram, vārda pasvītrot konkrētā nozīme ‘pavilkt svītru (parasti zem kādas teksta daļas), lai (to) izceltu, padarītu atšķirīgu’ pēc satura un pēc attiecīgā tēla atbilst aizgūtajai nozīmei ‘uzsvērt, izcelt’ (krievu подчеркнуть, vācu unterstreichen).
Vārdu savienojuma pacelt jautājumu lietojums nav vēlams latviešu literārajā valodā, un tā vietā labāk lietot izvirzīt jautājumu, ierosināt jautājumu, aktualizēt jautājumu/problēmu u. tml.
Avoti
Lingvistiskās tēmas