Šovasar otēsim istabas durvis – ko nozīmē vārds otēt?
Jautājums
Šovasar otēsim istabas durvis – ko nozīmē vārds otēt?
Atbilde
Otēt nozīmē ‘klāt kādu virsmu ar otu’.
 
Vārds otēt apzīmē kādas virsmas noklāšanu ar eļļu, krāsu u.tml., izmantojot otu:
otēt durvju aplodas ar pernicu;
uz lādes otēts kāzu gads;
plauktos sarindoti otēti šķīvji.

Mūsdienās vārds otēt lietots retāk, tomēr tas atrodams arī jaunākajās latviešu valodas vārdnīcās, piemēram, viensējuma „Latviešu valodas vārdnīcā” un „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā”, kā arī „Pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā”.
Avoti
Lingvistiskās tēmas