Latvijas viena no labākajām sportistēm ieguvusi zelta medaļu – vai šāda vārdu secība ir ieteicama?
Jautājums
Latvijas viena no labākajām sportistēm ieguvusi zelta medaļu – vai šāda vārdu secība ir ieteicama?
Atbilde
Labāk izvēlēties šādu vārdu secību: viena no labākajām Latvijas sportistēm ieguvusi zelta medaļu.
 
Tādās vārdkopās, kurās iesaistīti tādi prievārdiski savienojumi kā viens no, arī katrs no, nevajadzētu šķirt ģenitīvu no apzīmējamā vārda:
nevis valsts viens no galvenajiem uzdevumiem, bet viens no galvenajiem valsts uzdevumiem;
nevis partijas viens no mērķiem, bet viens no partijas mērķiem.
Avoti