Kā pareizi: deleģēt pārstāvi vai deliģēt pārstāvi?
Jautājums
Kā pareizi: deleģēt pārstāvi vai deliģēt pārstāvi?
Atbilde
Pareizi ir: deleģēt pārstāvi.
 
Vārds deleģēt aizgūts no latīņu valodas vārda delegare ar nozīmi ‘uzdot’. Praksē vārds nereti rakstīts ar patskani i vārda vidū, tomēr pareizrakstības normām atbilst rakstījums ar patskani e: deleģēt.
Avoti
Lingvistiskās tēmas