Jautājumi
Svētku gars mūs pavada dien dienā vai diendienā?
Vai pareizi sacīt: viņš ieraudzīja kaut kur simt cilvēku?
Vai literārajā valodā vēlams teikt: uz doto brīdi šīs preces veikalā nav?
Kā pareizi: abonaments, abonements vai abonoments?
Kā pareizi: deleģēt pārstāvi vai deliģēt pārstāvi?