Jautājumi
Vai pareizi sacīt: viņš ieraudzīja kaut kur simt cilvēku?
Kā pareizi: man nav bijis pieredzes ar šo sistēmu vai man nav bijusi pieredze ar šo sistēmu?
Šovasar otēsim istabas durvis – ko nozīmē vārds otēt?
Piparkūkām cepoties, tās smaržo visā mājā – vai teikums izveidots veiksmīgi?
Kā pareizi: sociālie tīkli vai sociālie mediji?