Questions
Plastalīns vai plastilīns?
Ārkārtas vai ārkārtējs?
Kas ir ampersands?
Latviešu valodā saziņā tiek lietota frāze „Kā tev sokas?.  Vai darbības vārdam ir arī citas formas?
Kā rakstāms temperatūras mērījums pēc Celsija skalas: 5°  C vai 5  °C?