Questions
Paula, nevis strādā, bet līksmo. Vai teikumā komats lietots pareizi?
Kā pareizi rakstīt vārdu un citi saīsinājumu – u.c. vai u. c.?
Kā pareizi: papildu rokam papildus bedri vai papildus rokam papildu bedri?
Kā pareizi saukt mācību iestāžu, t. sk. augstskolu, beidzējus?
Vai tad, ja teikums beidzas ar saīsinājumu, piemēram, utt., nr., ir liekama teikuma beigu pieturzīme?