Latviešu valodā saziņā tiek lietota frāze „Kā tev sokas?.  Vai darbības vārdam ir arī citas formas?
Jautājums
Latviešu valodā saziņā tiek lietota frāze „Kā tev sokas?.  Vai darbības vārdam ir arī citas formas?
Atbilde
Mūsdienu latviešu valodā lieto tikai darbības vārda formu sokas.

Darbības vārda nenoteiksme ir sekties, un mūsdienās visbiežāk lieto šo darbības vārdu 3. personas formā – sokas. Piemēram, Kā tev sokas?, Man (darbi) sokas labi u. tml.

Sekties – tikai tagadnes 3. personas forma sokas; ‘veikties (par darbību, darbu)’; pagātnē secās.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 71 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1989, 382. lpp.
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: sekties
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 718. lpp.