Slaidrāde vai slīdrāde?
Jautājums
Slaidrāde vai slīdrāde?
Atbilde

PowerPoint prezentācija latviešu valodā saucama par slaidrādi.

Sākotnēji tika lietots vārds slīds, tas atrodams, piemēram, 2001. gada „Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīcā”. 1998. gadā LZA Terminoloģijas komisija pieņēma šādu termina slīdrāde skaidrojumu: „Iepriekš izvēlētu diagrammu un grafiku izspīdināšana displeja ekrānā noteiktā kārtībā. Pievienojot papildu spiežampogas, var mainīt programmā paredzēto slīdu parādīšanas kārtību, parādīt kādu konkrētu slīdu vai pārtraukt slīdu demonstrēšanu”. Taču jau 2008. gadā tika pieņemts termins slaids un attiecīgi slaidrāde.

Avoti