Kā izrunāt vārdus vērt, svērt, bērt, ķert, dzert vienkāršajā tagadnē – ar šauro vai plato patskani e?
Jautājums
Kā izrunāt vārdus vērt, svērt, bērt, ķert, dzert vienkāršajā tagadnē – ar šauro vai plato patskani e?
Atbilde
Ir pieļaujami izrunas paralēlvarianti ar šauro un plato e atsevišķu pirmās konjugācijas darbības vārdu (piemēram, vērt, svērt, bērt, ķert, dzert) īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes vienskaitļa 1. personas formā, kā arī vienskaitļa un daudzskaitļa 3. personas formā – (es) veru, sveru, beru, ķeru, dzeru; (viņš, viņa, viņi, viņas) ver, sver, ber, ķer, dzer. Izruna ar plato patskani e nebūtu ieteicama.