Kā latviešu valodā tulkot meme?
Jautājums
Kā latviešu valodā tulkot meme?
Atbilde
Svešvārdam meme latviešu valodā atbilst forma mīms.

Vārda mīms nozīme ir ‘angļu biologa R. Dokinsa postulētā kultūras pārmantošanās vienība, kas funkcionē analoģiski bioloģiskās iedzimtības vienībai gēnam, piemēram, melodija, mode, tradīcija, tikumisks princips, teorija, jēdziens; ar mīmiem, tāpat kā ar gēniem, var notikt mutācijas un dabiskā izlase’.