Kā latviešu literārajā valodā pareizi saukt au pair auklīti?
Jautājums
Kā latviešu literārajā valodā pareizi saukt au pair auklīti?
Atbilde
Au pair auklīti ieteicams saukt par viesaukli.

Viesaukle – ‘ārzemnieks, biežāk ārzemniece, kas strādā ģimenē par aukli vai veic mājsaimniecības darbu apmaiņā pret uzturu, naktsmītni un ierobežotu naudas summu (kabatas naudu)’.
Avoti
  • Bērziņa, K. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008, 316. lpp.