Cilvēks darbspējas vai darbspējīgā vecumā?
Jautājums
Cilvēks darbspējas vai darbspējīgā vecumā?
Atbilde
Pareizi būtu rakstīt cilvēks darbspējas vecumā.

LZA Terminoloģijas komisija pieņēmusi terminu darbspējas  vecums – ‘periods, kurā cilvēks ir spējīgs veikt lietderīgu darbu’. Izšķir valsts normatīvajos aktos noteikto darbspējas vecumu, kura laikā veselam cilvēkam pašam jāpelna sev iztikas līdzekļi (līdzīgi pensijas vecums), un katra cilvēka faktisko darbspējas vecumu, kurā viņš spēj veikt sabiedrībai vajadzīgu darbu un kurš ir atkarīgs no cilvēka veselības, darba piedāvājuma, vēlēšanās strādāt u. c. nosacījumiem.
Pamatojoties uz šo informāciju, būtu lietojama terminvārdkopa darbspējas vecums.