Kā pareizi izrunāt vārdu degviela – ar šauro vai plato patskani e
Jautājums
Kā pareizi izrunāt vārdu degviela – ar šauro vai plato patskani e
Atbilde

Vārds degviela izrunājams ar plato patskani e.

Vārda degviela izrunā ir jāievēro nosacījums par salikteņu pirmās daļas izrunu, proti, neatkarīgi no pozīcijas tajos parasti runā tādu pašu skaņu kā attiecīgajā vārdā ārpus salikteņa, piemēram, platu e salikteņos deg+viela, deg+vīns (sal. degošs). Vārda izruna ar plato patskani ir dota arī „Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā”.

Avoti
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 167. lpp.