Informācijas tehnoloģijas speciālists vai informāciju tehnoloģiju speciālists?
Jautājums
Informācijas tehnoloģijas speciālists vai informāciju tehnoloģiju speciālists?
Atbilde

Pareizi ir informācijas tehnoloģijas speciālists.

Informācijas tehnoloģija (IT) – ‘zināšanu, metožu, paņēmienu un tehniskā aprīkojuma kopums, kas ar datoru un sakara līdzekļu starpniecību nodrošina jebkuras informācijas iegūšanu, glabāšanu un izplatīšanu’.  

Avoti
  • Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Sast. A. Baums, J. Borzovs, A. Gobzemis u. c. Rīga : Avots, 2001, 244. lpp.