Kā latviešu valodā tulkot vārdu podcast?
Jautājums
Kā latviešu valodā tulkot vārdu podcast?
Atbilde
Nozares terminologi piedāvā tulkojumu – podraide, podraidījums, aplāde, aplādes datne, aplādes fails; podcasting podraidīšana, podraide, aplādēšana.
Tā kā tie nav latviešu valodas vārdi, uz tiem attiecas svešvārdu izruna, nevis latviskais divskanis uo. LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijas (ITTEA) priekšsēdētājs E. Cauna norāda, ka, veidojot terminu, pod- tika saglabāts kā specifisks netulkots oriģinālvalodas elements, līdz ar to izruna atbilstoši oriģinālvalodai būtu [pod-], bet noteikti ne [puod-]. Iespēja nošķirt abus izrunas variantus bija viens no argumentiem termina pieņemšanai, jo tieša saistība ar podu [puodu], protams, ir nevēlama.